• Uspořádejte OSLAVU která bude JINÁ...

...místo běžných dárků přispějte s přáteli na dobrou věc.

Z oslavy budete mít
dobrý pocit

Vybírejte

Nejprve si naplánujte velkorysou oslavu: pojmenujte ji, přidejte fotku a vyberte si, komu společně s Člověkem v tísni pomůžete.

Vyřešíte
ostatním dilema s dárkem

Sdílejte

Pochlubte se s oslavou přátelům, ať ví, jaký dárek vám mají dát a jak vám udělají radost. Slavte velkoryse a sledujte online, jak přibývají dary.

Pomůžete
lidem, kteří to potřebují

Pomáhejte

Klobouk dolů, velkorysá oslava je za vámi! Tím to ale nekončí. Velké věci se teprve začnou dít. V pravý čas vám dáme vědět, jak vaše oslava proměnila jiným lidem život.

Nejnovější oslavy
Vzniklo oslav, zapojilo se z vás, vyslavilo se 4 317 108 korun.

O rok starší a o rok lepší ...

Jsem ve věku, kdy všechno podstatné mám a tak se ještě podstatnějším stává pomoc druhým. Bylo by fajn, kdyby i Vy jste to cítili podobně. Hezkým dárkem k narozkám by bylo pomoc těm, kteří se mají hůř .

Kids 4 Kids

A year has passed and we are getting old. As mommy and daddy say - sharing is caring. On our first B-day, we wish to share with kids much less fortunate than we are, who are so many around the world. .

Modlitba za lásku

Moji drazí, 1.8.1983 jsem se narodila. Zrozena z lásky a pokřtěna v Kristu.Moje narozeniny patří lidem v Sýrii. Pomozte mi donést lásku až k nim a podpořte tento projekt trošičkou peněz od každého.

 
Všechny oslavy
Slavili s námi

Velkorysé díky náleží Léně Brauner,
která nám vytvořila úžasné ilustrace a jedinečnou koláž pro tento web.

Velké díky rovněž patří Monice Hilm,
která nás inspirovala.

Od srdce děkujeme všem, kteří se na realizaci myšlenky podíleli,
všem oslavencům a dárcům.

©2017 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM.

Maminky a děti v Kongu: podvýživa, která ohrožuje životy

Situace v Kongu je nyní považována za jednu z nejvážnějších krizí světa. V roce 2017 země zaznamenala celosvětově největší nárůst počtu vnitřních uprchlíků a počty dětí, ohrožených akutní podvýživou (4.6 milionu), dosahují rovněž celosvětových rekordů. 

Podvýživa ohrožuje zejména malé děti a nastávající maminky, jimž se nedostává dostatek nutričně hodnotných potravin. Podvýživu způsobuje nejen chudoba, ale i omezený přístup k nezávadné vodě a zdravotní péči, nedostatečné hygienické návyky a špatná dostupnost vzdělání.

Jak pomáháme

Člověk v tísni se zaměřuje na prevenci a léčbu podvýživy v oblasti Jižního Kivu a Maniema, kde žijí stovky tisíc obyvatel bez přístupu ke zdravotní péči. Snižování podvýživy je účinné jen tehdy, pokud je propojené s prevencí – se zlepšením stravovacích a hygienických návyků. V tréninkových skupinách proto rodinám vysvětlujeme, jak si zajistit kvalitní zdroj jídla s ohledem na místní podmínky, a seznamujeme je se zásadami hygieny. Učíme je, jak si vypěstovat nutričně hodnotné potraviny. Pomáháme s léčbou nejzávažnějších případů, školíme zdravotníky a dodáváme léky do zdravotnických center. 

Co se nám už například podařilo

V roce 2017 jsme z akutní podvýživy jsme vyléčili 2 374 dětí do 5 let věku.

30 000 lidí (z toho 13 tisíc žen v rámci programu předporodní péče ve zdravotních střediscích) získalo znalosti o prevenci podvýživy. 

1200 domácností se naučilo pěstovat nutričně hodnotné potraviny díky distribuci semen, nářadí a školení.

 

Hlas z místa

„DR Kongo je svým způsobem přehlížená a zapomenutá země, kde již tradiční humanitární přístupy kvůli dlouholetým opakujícím se konfliktům selhávají. Náš tým má ale nové nápady a silný potenciál měnit věci v této zemi k lepšímu.“

Karolína Šklebená,
Pracovnice Člověka v tísni v DR Kongo

Pro vaši představu

Uvedené částky jsou v Kč.

50 000 stojí proškolení personálu a vybavení nutričního centra, kam podvyživené děti posíláme za léčbou
30 000 dokážeme vyšetřit 30 000 dětí na podvýživu v těžko dostupných oblastech východního Konga
15 000 pomůže 20 000 lidem získat nezbytné hygienické návyky během osvětové kampaně
5 000 stojí terapeutické mléko na léčbu akutní podvýživy pro 100 dětí
×

Političtí vězni: Odvaha bojovat za lidská práva a svodobu

V zemích s diktátorskými a autoritářskými režimy hrozí za kritický postoj vězení, bití, nucené práce, ztráta majetku, pronásledování příbuzných, mučení nebo i smrt. V těchto zemích se systematicky falšují volby, lidé jsou ovládáni pomocí strachu, ohlupující propagandy a systému výhod pro privilegované.

I tam se najdou lidé, kteří mají odvahu a bojují za základní lidské hodnoty, práva a svobodu. Pokud se kvůli tomu dostanou do vězení, pomáháme jim.

Jak pomáháme

Politickým vězňům posíláme do vězení především léky a hygienické potřeby, kterých se jim nedostává. Zajišťujeme jim právní pomoc a podporujeme jejich rodiny, které se kvůli zatčení svého člena mohou dostat do vážných ekonomických problémů. Nejenže rodina přijde o jeden příjem, ale ostatní členové nezřídka ztratí svou práci, nebo nemohou sehnat dobře placené zaměstnání. Po propuštění zajišťujeme politickým vězňům kvalitní lékařskou a psycho-sociální péči, kterou v danou chvíli zpravidla nejvíce potřebují.

Co se nám už například podařilo

Člověk v tísni podporuje politické vězně téměř 20 let. Většina z nich zpětně oceňuje hlavně její morální význam a vědomí, že na ně svět na druhé straně mříží nezapomněl.

Hlas z místa

“Můj táta byl v rodině jediný, kdo vydělával. Když ho kvůli jeho úsilí hájit lidská práva zatkli, jen těžko jsme dokázali pokrýt náklady rodiny a navíc potřeby táty ve vězení. Člověk v tísni nám pomohl nejen finančně, ale i morálně,”

20tiletý Alex (jméno bylo z bezpečnostních důvodů  změněno),
jehož otec byl z politických důvodů odsouzen na 7 let.

Pro vaši představu

Uvedené částky jsou v Kč.

60 000

stojí rychlý (obvykle dočasný) přesun do bezpečného prostředí v případě ohrožení obránce lidských práv a jeho podpora na 3 měsíce

45 000

stojí kompletní právní služby včetně soudních a správních výloh na měsíc
(pozn.: částka se může lišit v závislosti na zemi.)

10 000

stojí v průměru lékařské ošetření a léky pro politického vězně i jeho rodinu

3 500

stojí v průměru podpora rodiny politického vězně na měsíc

×

Asistenti pedagogů: trumf pro české školy

Ve školách je v jedné třídě stále více dětí s různými potřebami. Každé dítě vyžaduje individuální přístup, aby mohlo rozvíjet svůj potenciál a bylo úspěšné. Asistent pedagoga může pomoci nejen dětem se znevýhodněním, ale je podporou všem dětem, celé třídě. Školy, učitelé, rodiče i děti nemusí být na různost sami, pokud jim je asistent pedagoga parťákem.

Asistentů pedagoga je v českých školách stále nedostatek. Na některých již působí, další se je chystají zapojit do výuky v nejbližších letech (mimo jiné i díky novele školského zákona, která vešla v platnost v roce 2016). Tam, kde již pracují kvalifikovaní asistenti a kde vedení školy jejich roli rozumí, dosahují skvělých výsledků. V řadě případů však asistenti nemají odpovídající kvalifikaci, ani možnost si vzdělání doplnit, protože v České republice chybí systém jejich odborné přípravy.  

Jak pomáháme

Pro asistenty pedagogů pořádáme vzdělávací kurzy, kde se učí, jak s žáky komunikovat, jak spolupracovat s učiteli, jak řešit konkrétní situace či jak naplno využít potenciál, který role asistenta pedagoga má. Připravili jsme pro ně například 50hodinový kurz, který kombinuje online studium s osobními setkáními. Organizujeme také jednodenní kurzy, které se zaměřují na práci s dětmi přicházejícími z jiného jazykového prostředí. Školám nabízíme workshop, kde ukazujeme, jak může asistent pedagoga škole pomoci.

Dobrý asistent může být trumfem pro každou školu. Asistent zpříjemní výuku možná i Vašemu dítěti a jeho třídě. Pomozte jim získat odpovídající kvalifikaci.

Co se nám už například podařilo

V roce 2016/17 jsme odborně proškolili 139 asistentů pedagoga, uspořádali blended-learningové kurzy a zorganizovali vícedenní odborné semináře. Uspořádali jsme setkání podpůrných skupin, kde asistenti sdíleli své zkušenosti a diskutovali o problémech, na které během své práce narážejí.

Otevřeli jsem online knihovnu metodických, didaktických a dalších materiálů. V knihovně je možné vyhledávat materiály podle klíčových slov a všechny publikace lze zdarma stáhnout.

Hlas z místa

„Získala jsem nový přehled o speciálních poruchách učení a jejich diagnostice, o výběru pomůcek. Mám teď větší přehled o tom, co by měl asistent pedagoga splňovat a jak by měl správně pracovat.“

Účastnice kurzu pro asistenty pedagogů při anonymním hodnocení kurzu.

Pro vaši představu

Uvedené částky jsou v Kč.

80 000

20 asistentů pedagoga si během 50-hodinového kombinovaného studia osvojí a rozvinou své kompetence ve zvládání různých situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy

12 000

15-20 asistentů pedagoga může rozvinout své odborné znalosti během jednodenního kurzu

3 000

nám umožní uspořádat workshop pro školu vysvětlující, jak jim může asistent pedagoga pomoci

×

Člověk v tísni: pomáhejte s námi

Organizace Člověk v tísni již 25 let pomáhá doma i ve světě. Jsme tam, kde je potřeba profesionální humanitární pomoc, ale třeba i tam, kde k úspěchu vede dlouhodobá sociální práce. Často působíme v oblastech, kam nedosáhne dostatečná pomoc státu. Naše týmy jsou přímo v terénu a pracují s konkrétními lidmi. Máme zkušenosti, ale jen s podporou dárců je dokážeme i nadále proměnit v činy, které lidem mění život k lepšímu.

Co naše aktivity spojuje? Vycházíme z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty.

Jak pomáháme

Pravidelně pomáháme v zemích zasažených živelnými katastrofami včetně všech větších povodní v České republice. V rozvojových zemích pomáháme zajišťovat zdravotní péči, hloubíme studny, stavíme školy, dáváme chudým lidem šanci postavit se na vlastní nohy. Podporujeme statečné bojovníky za lidská práva v zemích s diktátorskými a autoritativními režimy. Staráme se o lidi, kterým jejich domov, školy a zázemí vzala válka.

 

Velkou pozornost věnujeme práci v České republice. Pomáháme sociálně slabým vymanit se z kruhu chudoby a izolace, varujeme ohrožené skupiny před dluhovou pastí. Doučujeme děti z ghett, aby měly šanci v životě uspět. Ukazujeme učitelům moderní výukové metody a pomáháme jim připravovat výuku o problémech současného světa i moderních dějinách. Motivujeme žáky a studenty k aktivitě a zájmu o své okolí. Každoročně pořádáme festival na podporu lidských práv Jeden svět.

Co se nám už například podařilo

Od roku 1992 jsme pomohli zlepšit životy milionů lidí.  Například po zemětřesení v Nepálu jsme byli na místě už druhý den a řešili bezprostřední následky. Za rok tamní systematické práce jsme pomohli 100 000 lidí, kterým katastrofa vzala živobytí nebo domov.

V České republice přispíváme skrze naše rozmanité projekty ke zlepšení výuky na více než 3 300 školách.

Hlas z místa

„V překotně se měnícím světě, plném pochyb o budoucnosti, ale i obrovské energie a optimismu, ve světě, kde přibývá napětí, konfliktů a rozkolísaným klimatem způsobených katastrof; ve světě, který bohatne, ale rozdíly v životní úrovni i počtech mezi chudými a bohatými rostou, potřebnosti ani prostoru pro naši práci neubývá.

Naopak. Dívám-li se na naši práci, která pokrývá širokou paletu působení prostřednictvím různých sekcí, programů a projektů, je zjevné, co je svorníkem: podpora lidí, aby byli schopni co nejlépe využít svých možností ve svém životě.“

Šimon Pánek, ředitel Člověk v tisni o.p.s.

×

Jeden svět: festival mimořádných filmů

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět promítá vizuálně poutavé originálně zpracované kvalitní dokumenty. Často odhalují palčivé problémy a přinášejí šokující důkazy o hrubém porušování lidských práv.

Jeden svět otevírá velkým i malým divákům oči – rozšiřuje rozhled, přináší informace a inspiruje. Po filmech festival pořádá debaty s filmovými tvůrci, protagonisty nebo experty.

Jak pomáháme

Festival pracuje s širokou definicí lidských práv, přináší k lidem filmy o politických kauzách a rozvojových tématech, ale i o sociálních otázkách, životním prostředí a životním stylu. Podporou festivalu pomůžete přinést do české společnosti důležitá témata a uskutečnit kulturní událost pro více než 100 000 diváků a divaček.

Co se nám už například podařilo

Jeden svět během 20 let vyrostl v největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv na světě. Kromě Prahy se koná ve více než třech desítkách měst v ČR. Stal inspirací pro vznik dalších lidskoprávních festivalů, například v Barmě, Venezuele, Kyrgyzstánu. 

Hlas z místa

Hlavně mne potěšil zájem tolika mladých a jejich reakce, chvílemi jako by kino ani nedýchalo. Sice jsme s manželem patřili ke skupině diváků ‚vrať se do hrobu‘, ale to mně nevadilo. Vlastně škoda, že o filmy nemá zájem i starší generace, třeba by si uvědomili, jak dobře se nám tady žije… (Jeden svět 2013)

Pro vaši představu

119 498

účastníků navštívilo festival Jeden svět 2017

1 645

projekcí se uskutečnilo v různých kinech

120

filmů se promítalo 

×

Příběhy bezpráví: nedávné dějiny se pro studenty stávají živým příběhem

Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit

Právě proto vznikl v roce 2005 projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům tuto dobu nesvobody přibližuje.

Jak pomáháme

Školám nabízíme dokumentární filmy a vytváříme materiály k výuce dějepisu. Pořádáme na školách filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky a filmaři. Pro studenty pořádáme literární soutěže a učitelům ukazujeme na seminářích, jak ve výuce využít dokumentární filmy. Od roku 2009 udělujeme se studenty Cenu Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v době komunistického režimu.

Co se nám už například podařilo

18 000 žáků na 405 základních a středních školách se zapojilo do 13. ročníku Měsíce filmů na školách, během kterého probíhaly projekce filmů k moderním československým dějinám, debaty s pamětníky, historiky a filmaři.

Hlas z místa

„Naučili jsme se od pana Čecha, že je důležité se nevzdávat a za všech okolností dělat to, co považujete za správné a za co se následně nebudete muset stydět.“

Studentka gymnázia Dašická v Pardubicích Nikola Voráčová po besedě s Josefem Čechem, kterého komunistický režim odsoudil k 15 letům vězení za to, že nosil balíčky politickým vězňům v jáchymovských dolech.

Pro vaši představu

Uvedené částky jsou v Kč.

200 000

dokážeme uspořádat Měsíc filmu na školách – promítání filmů o moderních československých dějinách a besedy s pamětníky na 700 školách

50 000

zvládneme zorganizovat společné dvoudenní setkání 45 zástupců studentských týmů, kteří se setkávají s pamětníky komunistického bezpráví a zpracovávají jejich příběhy

15 000

naučíme dvacet učitelů, jak atraktivně pomocí dokumentárních filmů a doprovodných materiálů vyučovat moderní československé dějiny

5 000

stojí příprava výukového materiálu k jednomu dokumentárnímu filmu, který může učitel rovnou využít v hodině dějepisu nebo občanky

×

Matky a děti v Kambodži: šance zvládnout rozhodujících 1 000 dní

V Kambodži hrozí 30krát vyšší riziko úmrtí žen po porodu než v České republice. Vysoká je rovněž úmrtnost dětí v prvním roce života. 40 % kambodžských dětí bojuje s negativními důsledky podvýživy. Matkám totiž chybí informace, jak se postarat o výživu a zdraví dětí.

Mnohé se řídí tradičními pověrami, které radí dávat novorozencům slazenou vodu místo mateřského mléka či nasadit jim kulicha při 40°C na obranu proti zlým duchům. Pro zdraví dětí je přitom rozhodujících prvních 1 000 dní života.

Jak pomáháme

Člověk v tísni pracuje ve vesnicích provincie Kampong Chnang s nadprůměrnou novorozeneckou úmrtností. Školíme personál zdravotnických středisek a pořádáme osvětové komunitní kampaně, aby měly maminky dost informací a děti tak větší šanci přežít. Pomocí mobilní technologie „mHealth“ zvyšujeme povědomí maminek o výživě a péči o děti.

 

Co se nám už například podařilo

V provincii Takeo se podařilo snížit úmrtnost žen při porodu o více než 75 %.

Hlas z místa

„Když matka porodí dítě v našem zdravotnickém centru, pomůžu jí s registrací do našeho programu, který jí poradí, jak udržet dítě v bezpečí a zdravé.“

Zdravotní sestra Ly Vanny ze střediska Kampong Tralach Leu.

Pro vaši představu

Uvedené částky jsou v Kč.

115 000

po pět měsíců budeme moci zajistit fungování našeho m-Health programu s hlasovými zprávami, který vysvětlí cca 3 000 matkám, jak se správně starat o své právě narozené dítě

85 000

umíme vyškolit 21 místních porodních asistentek, které poté odborně poučí cca 2 000 maminek o tom, jak zajistit tu nejlepší péči novorozeňatům a jak předcházet nemocem

35 000

zvládneme vybavit 14 venkovských zdravotních středisek zdravotními vaky, které pomohou efektivně omezit krvácení matek po těžkém porodu a zmírní jejich šok

5 000

stojí naučné lekce o správné dětské výživě pro 67 maminek v jejich domácím prostředí

×

Děti v Angole: vzdělání přináší naději

Celých sedmadvacet let trvala v Angole občanská válka, na jejíž následky doplácejí i děti. Především na venkově je málo škol, učitelů a minimum učebních pomůcek. Žáci docházejí z míst vzdálených více než 10 km a učí se ve dvou až třech směnách.

Jen pětina žáků dokončí druhý stupeň základní školy a necelá 4% žáků nastoupí na střední školu. Většina učitelů je jen o málo vzdělanějších než samotné děti. Přibližně 80% učitelů v Angole nemá žádné pedagogické vzdělání. Více než polovina Angolanů nad 15 let je negramotná. Provincie Bié, kde působíme, má 1,5 miliónů obyvatel a má pouze jednu knihovnu, kde můžou děti a učitelé studovat.

Jak pomáháme

Člověk v tísni působí na angolském venkově od roku 2006. Začal stavbou škol a pedagogických center s knihovnami a poslední dobou zlepšuje nefunkční vzdělávací systém. S aktivním přístupem místních jsme vypracovali metodiky a názorné manuály, podle kterých učitelé učí v celé provincii Bié. Pro děti to znamená atraktivní a kvalitní výuku. Díky lepšímu vzdělání budou mít Angolané příležitost zlepšit život ve své zemi zdevastované válkou.

Co se nám už například podařilo

Pedagogické minimum má díky našemu kurzu přes 500 místních učitelů.

Hlas z místa

„Naše škola se hodně změnila. Já i všichni učitelé jsme si uvědomili, že musíme brát více ohled na práva dětí, aktivně jim zajistit přístup ke vzdělání a že je tu spoustu prostoru pro zlepšení kvality výuky.“ 

José Calivalo, ředitel základní školy v provincii Bié.

 

Pro vaši představu

Uvedené částky jsou v Kč.

200 000

10 000 dětí se bude lépe učit díky novým školním didaktickým pomůckám

150 000

dokážeme vybavit okresní pedagogickou knihovnu a počítačovou učebnu, které budou sloužit nejméně 1 500 učitelům a několika desítkám tisíců žáků

80 000

učitelé a ředitelé z 20 škol budou moci zlepšit svoje pedagogické a manažerské schopnosti díky školení přímo během výuky

50 000

během tříměsíčního tréninku dokážeme vyškolit 20 techniků provinčního ředitelství školství v práci na počítači

×

Děti z českých ghett: cesta z kruhu chudoby a vyloučení

Řada dětí žijících v chudých lokalitách, často izolovaných na okrajích měst, nemá motivaci chodit do školy. Chybí jim pozitivní příklad, nemají v rodině nikoho, kdo by jim pomohl s úkoly.

Většinu z nich tak čeká osud jejich rodičů: téměř nulová šance najít si práci a dlouhodobá závislost na sociálních dávkách. Přitom právě vzdělání je účinným způsobem, jak se vymanit ze začarovaného kruhu chudoby a vyloučení a mít v životě možnost se uplatnit.

Jak pomáháme

Přes 200 zaměstnanců a stovky dobrovolníků Člověka v tísni mění situaci k lepšímu v 60 českých i slovenských městech.  Připravujeme děti v předškolních klubech na zápis do první třídy, doučujeme je a ukazujeme rodičům, jak může vzdělání jejich dětem pomoci. Provozujeme nízkoprahové kluby, kde mohou děti trávit svůj volný čas jinak než na ulici a naučit se nové dovednosti.

Co se nám už například podařilo

2 500 dětí podporujeme během jednoho roku na cestě za lepším vzděláním.

Hlas z místa

„Katčin posun v matematice je znát při každé hodině vyučování. V počtech si je jistější, logicky odhaduje postupy složitějších příkladů a známky v žákovské knížce nás ujišťují, že letos reparát už nebude třeba.“

Dobrovolnice Vendula, která doučuje děti v Předlicích.

Pro vaši představu

Uvedené částky jsou v Kč.

450 000

stojí roční provoz jednoho nízkoprahového klubu, kde se může cca 200 dětí učit a smysluplně trávit volný čas

150 000

zvládneme pokrýt půlroční práci paní učitelky v předškolním klubu, vyškolené v metodě Grunnlaget

20 000

dokážeme zajistit měsíční doučování v jedné lokalitě pro 20 dětí z ghett, aby mohli studovat běžnou základní školu

5 000

umíme pořídit knihy didaktické pomůcky na jeden rok pro 24 dětí v předškolním klubu

×

Syřané: záblesk světla v temnotě vleklé války

Válka v Sýrii trvá neuvěřitelných 7 let. Každý druhý Syřan je odkázaný na humanitární pomoc. Obyvatelé zažívají strach z ostřelování, chybí jim základní potraviny, žijí ve špatných hygienických podmínkách, infrastruktura nefunguje.

Podle OSN nechodí do škol v Sýrii polovina dětí. V roce 2017 se školy stávaly častým terčem útoků. Jsou zničené nebo poškozené. Protože se na některých územích původní vzdělávací systém rozpadl a přestali se vyplácet mzdy, řada kvalifikovaných učitelů odešla a mnoho dětí přestalo do škol chodit. Sýrie trpí nedostatkem škol i učitelů.

Jak pomáháme

Vleklá válka a absence „normálního“ života zanechává v dětech hluboké stopy. Považujeme za nesmírně důležité umožnit syrským dětem návrat do škol. Provozujeme 22 základních škol, které se bez pomoci neobejdou. 

I nadále chceme pokračovat v práci na těchto školách, které pomáháme opravovat, zajišťujeme elektřinu, vodu a v zimě vytápíme. Dětem dáváme školní pomůcky a poskytujeme psychosociální pomoc. Učitelé a další personál dostávají finanční příspěvky, protože mzdu jim stát ani nikdo jiný nehradí. Učitele školíme, jak přistupovat k traumatizovaným dětem i jak lépe učit.

Školy jsme vybavili lékárničkami a personál vyškolili v první pomoci, školám jsme pomohli vytvořit únikový plán pro případ útoku.

Co se nám už například podařilo

Podporujeme 22 škol, které navštěvuje téměř 10 000 dětí v Aleppu a Idlíbu. Pomáháme rovněž dětem syrských uprchlíků v 7 školách v jižním Turecku. 

Hlas z místa

„Jsme lidé a jako lidé chceme taky žít."

Abdul Ibrahim žijící v Aleppu nedaleko frontové linie.

Pro vaši představu

Uvedené částky jsou v Kč.

50 000

stojí učitel na 1 školní rok

32 000

4 školám stačí na pořízení dětského hřiště

15 000

 dokážeme vybavit 2 třídy výukovým materiálem

10 000

 stojí školní pomůcky pro 15 dětí

×

Velkorysé podmínky

Velkorysé podmínky platí pro všechny vztahy mezi společností Člověk v tísni, o.p.s., IČ: 25755277 se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 a fyzickými nebo právnickými osobami, které využívají webový portál www.slavímevelkoryse.cz (dále jen „web“).

Člověk v tísni je obecně prospěšná společnost, která provozuje web a realizuje obecně prospěšné projekty, zaměřené na humanitární a rozvojovou pomoc, osvětu a vzdělávání doma i ve světě. Některé z těchto projektů prezentuje na webu (dále jen „projekt“).

Oslavenec je fyzická nebo právnická osoba, která má příležitost ke slavení (dále jen „oslava“) a prostřednictvím webu chce pozvat své hosty a sdělit jim své přání, aby podpořili jí vybraný projekt.

Host je fyzická nebo právnická osoba, kterou oslavenec pozval na oslavu a která chce prostřednictvím webu podpořit projekt.

Jak lze web využít?

 1. Vytvoření oslavy

  Oslavenec může založením oslavy na webu navrhnout Člověku v tísni oslavu, jejíž hosty by rád pozval k podpoře projektu. Člověk v tísni e-mailem potvrdí oslavenci založení oslavy a do konce následujícího pracovního dne:

  • schválí návrh oslavence, a to tak, že zveřejní oslavu na webu a e-mailem informuje oslavence o vytvoření oslavy, nebo
  • kontaktuje e-mailem oslavence za účelem jednání o doplnění, úpravě nebo vyjasnění oslavy, nebo
  • neschválí návrh oslavence, a to tak, že e-mailem oznámí oslavenci, že oslava nebyla vytvořena.

  Obsahem e-mailu, ve kterém Člověk v tísni informuje oslavence o vytvoření oslavy, je také kód oslavy. Pomocí kódu oslavy určuje oslavenec okruh osob, které u příležitosti jeho oslavy mohou podpořit projekt a přidat na web vzkaz. Oslavenec se zavazuje, že kód oslavy zpřístupní pouze jednotlivým hostům své oslavy a nikde jej nezveřejní.

  Vytvořením oslavy je mezi oslavencem a Člověkem v tísni uzavřena dohoda, podle níž oslavenec osloví jednotlivé hosty své oslavy s přáním, aby pomocí Slavíme velkoryse finančně podpořili vybraný projekt a Člověk v tísni umožní využití webu ke sdílení přání, vzkazů a sledování aktuální výše daru, a to vše podle těchto podmínek bezplatně a bez nároku na náhradu případných nákladů.

 2. Podpora projektu

  Od okamžiku vytvoření oslavy mohou hosté poskytnout finanční dar k podpoře projektu. Platbu je možné provést platební kartou nebo příkazem k úhradě po zadání kódu oslavy. Spolu s platbou může host také zadat vzkaz či komentář určený ke zveřejnění na webu.

  Platbu host odesílá na účet Člověka v tísni vyhrazený pro daný projekt. Přijetím platby je uzavřena darovací smlouva mezi hostem jako dárcem a Člověkem v tísni jako obdarovaným, podle níž host převádí finanční dar ve výši přijaté platby do vlastnictví Člověka v tísni a Člověk v tísni dar přijímá a zavazuje se jej použít výhradně na oslavencem zvolený projekt.

  Člověk v tísni pravidelně sleduje stav shromážděných finančních darů a informuje o něm na webu Slavíme velkoryse. Celkovou výši daru shromážděného v rámci oslavy aktualizuje každý pracovní den.

  Člověk v tísni bude v horizontu jednoho roku informovat oslavence e-mailem o využití daru a vývoji projektu a oslavenec může informace poskytnout svým hostům.

 3. Potvrzení o daru

  Poskytnutí daru je spojeno s možností odečíst si hodnotu daru od základu daně podle podmínek zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Za tím účelem Člověk v tísni na přání hosta vystaví potvrzení o daru podle údajů, které host uvede ve formuláři pro vystavení potvrzení o daru při odesílání daru. Host má možnost vyžádat si potvrzení o daru i zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj dar.

Jak chráníme osobní údaje?

Oslavenec i host mohou používat web i bez poskytnutí svých osobních údajů Člověku v tísni. Oslavenec zadává při založení oslavy pouze své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Tyto údaje Člověk v tísni použije výhradně za účelem plnění smlouvy s oslavencem v souladu s těmito podmínkami.

Host poskytuje své osobní údaje Člověku v tísni v případě, že požaduje vystavení potvrzení o daru. Člověk v tísni použije tyto osobní údaje výhradně za účelem vystavení potvrzení o daru.

V případě, že dá host nebo oslavenec Člověku v tísni souhlas s informováním o činnosti organizace Člověk v tísni zakliknutím ve formuláři na webu, souhlasí až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizací Člověk v tísni, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o možnostech dárcovství, informování o činnosti této organizace a statistiky a to až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním.

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů lze vyjádřit e-mailem na adresu slavimevelkoryse@clovekvtisni.cz nebo písemně na adresu sídla Člověka v tísni.

Osobní údaje poskytnuté Člověku v tísni nebudou zpřístupněny třetím osobám a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má podle tohoto zákona právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a dále právo požadovat od správce údajů (Člověk v tísni) vysvětlení nebo odstranění vzniklého stavu, pokud se domnívá, že správce nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Údaje, uvedené oslavencem při zadávání oslavy včetně fotografie, s výjimkou jména oslavence a e-mailu, jakož i vzkazy zadávané hosty, jsou určeny ke zveřejnění. Po skončení oslavy budou tyto údaje uvedeny v sekci skončené události. Na žádost oslavence budou z webu odstraněny.

Oslavenec a hosté jsou povinni při zadávání obsahu, který je určen ke zveřejnění, vyvarovat se obsahu, který by byl v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, těmito podmínkami, který by porušoval osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakýchkoli osob. Obsah tomu odporující má Člověk v tísni právo nezveřejnit nebo odstranit z webu. Odporuje-li těmto požadavkům oslava, je Člověk v tísni oprávněn odstranit ji z webu po předchozím upozornění oslavence.


Vaše Slavíme velkoryse

×